MyAyvens autovadītājiem

Pašapkalpošanās portāls
Mans Līgums
Klikšķini te
Līguma informācija

Līguma informācija

ŠAJĀ PLATFORMĀ VAR PĀRBAUDĪT LĪGUMA INFORMĀCIJU, KĀ ARĪ PĀRLIECINĀTIES, KĀDI PAKALPOJUMI IR IEKĻAUTI JŪSU LĪGUMĀ.

 • Aizvest-atvest pakalpojums
 • Tehniskā palīdzība uz ceļa
 • Riepu maiņa un uzglabāšana
 • Apdrošināšana
 • Maiņas auto
 • Tehniskās apkopes
 • Rēķinu administrēšana
 • Apdrošināšanas gadījumu administrēšana
Lūdzu spiediet uz saites un norādiet informāciju, lai droši iereģistrētos sistēmā.
KLIKŠĶINI TE
24h palīdzība uz ceļa

24h palīdzība uz ceļa

Aicinām izmantot 24 stundu tehnisko palīdzību gadījumos, kad tas nepieciešams. Tel. +371 67819722

Ayvens 24 stundu tehniskās palīdzības dienests nodrošina sekojošu tehnisko atbalstu:

 • Konsultācijas par problēmsituācijām, kas piemeklējušas Jūs uz ceļa
 • Palīdzību  notikuma  vietā (piem.  gadījumos,  kad  automašīna  nav  piedarbināma, ir nepieciešama  palīdzība riepas nomaiņai, automašīnā ieslēgtas atslēgas u.tml.)
 • Automašīnas transportēšanu ar evakuatoru uz tuvāko servisa centru vai Rīgu. Papildus tiek  noorganizēta  automašīnas  pasažieru  nokļūšana  mājās  (bet  ne  tālāk  par  Rīgu) gadījumos, ja automašīna nav braucama un paliek servisā.

Svarīgi!

24 stundu tehniskā palīdzība tiek nodrošināta EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) teritorijā.

Ārvalstīs pakalpojums tiek nodrošināts ar sadarbības partneru atbalstu.

Klikšķini uz saites, lai aizpildītu online formu un sekotu līdzi izsauktās palīdzības pieejamībai tiešsaistē
Izsauc palīdzību
Apdrošināšana

Apdrošināšana

Automašīnai, kuru Jūs lietojat, ir:

 • OCTA polise (sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana);
 • KASKO polise (brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana).

OCTA apdrošināšana paredz transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīga lietotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par ceļu satiksmes negadījumā nodarītiem zaudējumiem trešajai personai, t.i., OCTA atlīdzina zaudējumus, ja transportlīdzekļa vadītājam gadījies tos nodarīt apkārtējiem cilvēkiem vai to mantai.

KASKO apdrošināšana sedz šādus riskus:

 • bojājumus, kas radušies pēc sadursmes ar citu transportlīdzekli vai šķērsli;
 • kustībā esoša transportlīdzekļa apgāšanos, krišanu (no tilta u. tml.);
 • uzbraukšanu gājējam vai dzīvniekam;
 • ugunsgrēku, eksploziju;
 • dabas stihiju iedarbību (vētra, plūdi, zibens, krusa, zemestrīce, lavīnas, zemes nogruvumi);
 • dažādu priekšmetu uzkrišanu;
 • trešo personu prettiesisku rīcību;
 • zādzību, laupīšanu, ielaušanos, apzagšanu.

Svarīgi!

 • Lūdzam iepazīties ar KASKO apdrošināšanas noteikumiem
 • Neatstājiet automašīnas dokumentus un vērtīgus priekšmetus automašīnā un glabājiet automašīnas atslēgas drošā vietā!
Apdrošināšanas gadījums

Pieteikt apdrošināšanas gadījumu

Ieslēdziet avārijas gaismas un uzstādiet avārijas trīsstūri! Diennakts tumšajā laikā neaizmirstiet par drošības vesti!

 • Ja iespējams, aizpildiet saskaņoto paziņojumu (skat. zemāk)
 • Pretējā gadījumā informējiet Ceļu policiju 112 un neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja nepieciešams, 03 vai 112
 • Ja auto pēc negadījuma nevar turpināt ceļu, zvaniet 24h tehniskās palīdzības dienestam pa tālruņa numuru +371 67819722
 • vai arī spiediet uz saites, lai pieteiktu gadījumu online

Saskaņoto paziņojumu drīkst aizpildīt tikai gadījumā, ja izpildās šie nosacījumi:

 • Ja iesaistītas tikai divas automašīnas, abas pēc negadījuma var turpināt ceļu un atbilst ceļu satiksmes nosacījumiem, nav nepieciešams evakuators
 • Nav cietuši cilvēki
 • Ar otru pusi varat vienoties par negadījuma apstākļiem
 • Nav bojāta trešo personu manta

Ja vismaz viens no iepriekš minētajiem nosacījumiem neizpildās, nekavējoties no notikuma vietas informējiet policiju, zvanot uz 112.

Pēc saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas vai negadījuma reģistrēšanas Ceļu policijā tas ir jāreģistrē Ayvens 3 darba dienu laikā. Tālruņa numurs +371 67783386.

Ayvens pārstāvēs Jūs jautājumos attiecībā uz apdrošināšanas gadījumiem:

 • noformēs nepieciešamos dokumentus
 • veiks sarunas ar apdrošinātāju
 • organizēs remontdarbus
 • uzraudzīs un informēs par darbu izpildes termiņiem
Piesaki apdrošināšanas gadījumu, aizpildot online formu
Piesaki te
Tehniskā apkope un remontdarbi

Tehniskā apkope un remontdarbi

 • Lūdzu, pārliecinieties, ka regulārā tehniskā apkope tiek veikta saskaņā ar ražotāja noteikumiem
 • Apkopes un remontdarbus veic tikai autorizēts pakalpojumu sniedzējs, kuru apstiprinājis Ayvens. Lūdzam pārliecināties, ka visas veiktās apkopes tiek reģistrētas automašīnas servisa grāmatiņā
 • Tehniskās apkopes un remontdarbi, kas saistīti ar automašīnas garantijas saglabāšanu, veicami tikai konkrētās automašīnas markas autorizētajos dīlera servisa centros
 • Remontdarbus, kas nav saistīti ar automašīnas garantijas saglabāšanu (piemēram, spuldzīšu, slotiņu maiņa, tehnisko šķidrumu papildināšana), iespējams veikt arī citos servisa centros, kas apstiprināti kā Ayvens sadarbības partneri
 • Lai pieteiktu apkopi vai remontu, zvaniet Ayvens vai uz attiecīgo servisa centru

Svarīgi!

 • Ieteicamās starpapkopes, kuras ražotājs nav noteicis kā obligātas, nav iekļautas ikmēneša nomas maksājumā
 • Mēs novērtējam Jūsu centienus parūpēties par automašīnu, regulāri to tīrot, pārbaudot eļļas un citu tehnisko šķidrumu līmeni
 • Mēs novērtējam arī to, ja Jūs automašīnā nesmēķējat
Tehniskā apskate

Tehniskā apskate

Šis ir izvēles pakalpojums. Lai uzzinātu, vai tas ir iekļauts līgumā,
sazinieties ar autoparka pārvaldnieku vai spied te:

 • Ayvens Jums savlaicīgi atgādinās par tehniskās apskates datumu
  un tās veikšanas kārtību.
 • Tehnisko apskati var veikt jebkurā CSDD reģionālajā nodaļā visā
  Latvijā.
 • Ja tehnisko apskati plānoijat veikt ievērojami ātrāk par noteikto
  termiņu, lūdzu, informējiet par to Ayvens!

PIE TEHNISKĀS APSKATES VEICAMIE MAKSĀJUMI:

 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis – apmaksu veic Ayvens
  pirms došānās uz tehnisko apskati.
 • Maksa par tehnisko apskati – apmaksu veic Ayvens pēc tehniskās
  apskates veikšanas (saskaņā ar Ayvens un CSDD savstarpējo
  vienošanos par pēcapmaksu).
 • Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis – apmaksu veic
  Ayvens vai klients pirms tehniskās apskates (atkarībā no nomas
  līguma noteikumiem).
 • Soda naudas (ja tādas ir) – apmaksu veic klients pirms tehniskās
  apskates veikšanas.
Maiņas automašīna

Maiņas automašīna

Jūsu automašīnas remonta laikā Ayvens piedāvā iznomāt maiņas automašīnu

Gadījumā, ja maiņas automašīna nav iekļauta līgumā bez maksas vai arī tiek lietota ilgāk par iekļautajām bezmaksas dienām, tā tiek nodrošināta saskaņā ar Ayvens aktuālo cenrādi.

Maiņas automašīnu iespējams pieteikt telefoniski, zvanot uz Ayvens klientu apkalpošanu vai nosūtot e-pastu

Klientu apkalpošana

Tālrunis: +371 67783388

E-pasts:  service.lv@ayvens.com

Maiņas automašīnas pasūtījums ir jāapstiprina jūsu darba devējam!

Aizvest / Atvest pakalpojums

Aizvest / Atvest pakalpojums

Ja šis pakalpojums ir iekļauts nomas līgumā, Ayvens pārstāvis paņems automašīnu no Jūsu biroja un nogādās to pie attiecīgā pakalpojumu sniedzēja, lai veiktu:

 • Ikgadējo tehnisko apskati
 • Riepu maiņu
 • Regulāro tehnisko apkopi un citus remontdarbus
 • Bojājumu fiksēšanu un remontdarbus pēc apdrošināšanas gadījuma

Pēc darbu pabeigšanas automašīna tiks nogādāta atpakaļ uz Jūsu biroju.

Pakalpojums tiek nodrošināts Rīgas administratīvās teritorijas robežās.

Riepu maiņa

Riepu maiņa

Rezervēt laiku riepu maiņai

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt Ayvens 677 833 88.

Šis pakalpojums nodrošina:

 • Riepu uzglabāšanu pie Ayvens sadarbības partneriem. Ar riepu glabāšanas partneru sarakstu varat iepazīties sadaļā sadarbības partneri;
 • Sezonas riepu montāžu divas reizes gadā;
 • Nodilušo riepu nomaiņu pret jaunām gadījumos, kad protektora atlikums vairs neatbilst ceļu satiksmes noteikumiem.

 Riepu maiņa tiek organizēta sekojoši:

 • Ayvens Jums nosūtīs informāciju par riepu maiņas sezonas uzsākšanu;
 • Ja Jūsu automašīnas riepas glabājas Rīgā, pieraksts tiek veikts elektroniski. Ārpus Rīgas automašīnām rezervācija veicama telefoniski, zvanot uz attiecīgo riepu centru.
Automašīnas atgriešana līguma beigās

Automašīnas atgriešana līguma beigās

Operatīvā nomas līguma beigās automašīna tiek atgriezta Ayvens. Iepazīstieties ar Transportlīdzekļu atgriešanas rokasgrāmatu. Tur atradīsiet detalizētu transportlīdzekļa atgriešanas procesa aprakstu un skaidras vadlīnijas, kā uzņēmuma automašīna tiks novērtēta pēc atgriešanas. Lūdzu, pārliecinieties, ka automašīna ir tīra (gan salons, gan ārpuse), ar visu papildaprīkojumu un piederumiem un, ka degvielas tvertne nav tukša (nedeg degvielas rezerves indikators).

Degvielas karte

Degvielas karte

 • Ar Ayvens izdoto degvielas karti Jūs varat iegādāties degvielu,
  ar automašīnu saistītas preces (piemēram, logu mazgāšanas
  šķidrumu u. c.) un norēķināties par pakalpojumiem, kas
  pieejami degvielas uzpildes stacijās.
 • Rēķins par precēm un pakalpojumiem tiks nosūtīts Jūsu
  uzņēmumam kopā ar ikmēneša rēķinu.
 • Lūdzu, neaizmirstiet norādīt aktuālo automašīnas
  nobraukumu, katru reizi uzpildot degvielu (nobraukums ir
  jāievada POS terminālī pirms PIN koda ievadīšanas, ja tas tiek
  pieprasīts).
 • Lai novērstu degvielas kartes ļaunprātīgu izmantošanu,
  vienmēr glabājiet PIN kodu drošā vietā.
 • Ja esat aizmirsis vai pazaudējis PIN kodu, Ayvens izsniegs jums
  jaunu degvielas karti un/vai atkārtoti nosūtīs PIN kodu.

ŅEMIET VĒRĀ! Ja Jūsu degvielas karte ir NOZAUDĒTA vai NOZAGTA:

 • VIENMĒR informējiet Ayvens tajā pašā dienā darba laikā vai
  nākamajā darba dienā, zvanot pa tālruni +371 677 833 88;
 • Ja šis gadījums noticis ārpus mūsu darba laika, lūdzu,
  NEKAVĒJOTIES zvaniet degvielas piegādātājiem, lai bloķētu
  degvielas karti:
  CIRCLE K – tālruņa numurs +371 8000 9005
  (ārpus darba laika)
  NESTE – tālruņa numurs +371 8000 9006
  (ārpus darba laika)
Noderīga informācija

Noderīga info

SIA ALD Automotive
• Telefons darba laikā 8:30-17:00: +371 677 833 88
• Telefons ārpus darba laika (24h tehniskā palīdzība): +371 67 819 722
info.lv@ayvens.com
service.lv@ayvens.com

Atcerieties! Par jebkādiem automašīnas defektiem savlaicīgi informējiet Ayvens! Mēs sniegsim Jums konsultāciju, kā rīkoties konkrētajā situācijā un darīsim visu iespējamo, lai samazinātu vai izslēgtu papildus izmaksas Jūsu uzņēmumam.

Vēlam Jums veiksmīgu un drošu braukšanu!
Jūsu Ayvens