MyAyvens autovadītājiem

Pašapkalpošanās portāls
Mans Līgums
Klikšķini te
Līguma informācija

Līguma informācija

ŠAJĀ PLATFORMĀ VAR PĀRBAUDĪT LĪGUMA INFORMĀCIJU, KĀ ARĪ PĀRLIECINĀTIES, KĀDI PAKALPOJUMI IR IEKĻAUTI JŪSU LĪGUMĀ.

 • Aizvest-atvest pakalpojums
 • Tehniskā palīdzība uz ceļa
 • Riepu maiņa un uzglabāšana
 • Apdrošināšana
 • Maiņas auto
 • Tehniskās apkopes
 • Rēķinu administrēšana
 • Apdrošināšanas gadījumu administrēšana
Lūdzu spiediet uz saites un norādiet informāciju, lai droši iereģistrētos sistēmā.
KLIKŠĶINI TE
24h palīdzība uz ceļa

24h palīdzība uz ceļa

Aicinām izmantot 24 stundu tehnisko palīdzību gadījumos, kad tas nepieciešams. Tel. +371 67819722

Ayvens 24 stundu tehniskās palīdzības dienests nodrošina sekojošu tehnisko atbalstu:

 • Konsultācijas par problēmsituācijām, kas piemeklējušas Jūs uz ceļa
 • Palīdzību  notikuma  vietā (piem.  gadījumos,  kad  automašīna  nav  piedarbināma, ir nepieciešama  palīdzība riepas nomaiņai, automašīnā ieslēgtas atslēgas u.tml.)
 • Automašīnas transportēšanu ar evakuatoru uz tuvāko servisa centru vai Rīgu. Papildus tiek  noorganizēta  automašīnas  pasažieru  nokļūšana  mājās  (bet  ne  tālāk  par  Rīgu) gadījumos, ja automašīna nav braucama un paliek servisā.

Svarīgi!

24 stundu tehniskā palīdzība tiek nodrošināta EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) teritorijā.

Ārvalstīs pakalpojums tiek nodrošināts ar sadarbības partneru atbalstu.

Klikšķini uz saites, lai aizpildītu online formu un sekotu līdzi izsauktās palīdzības pieejamībai tiešsaistē
Izsauc palīdzību
Apdrošināšana

Apdrošināšana

Automašīnai, kuru Jūs lietojat, ir:

 • OCTA polise (sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana);
 • KASKO polise (brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana).

OCTA apdrošināšana paredz transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīga lietotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par ceļu satiksmes negadījumā nodarītiem zaudējumiem trešajai personai, t.i., OCTA atlīdzina zaudējumus, ja transportlīdzekļa vadītājam gadījies tos nodarīt apkārtējiem cilvēkiem vai to mantai.

KASKO apdrošināšana sedz šādus riskus:

 • bojājumus, kas radušies pēc sadursmes ar citu transportlīdzekli vai šķērsli;
 • kustībā esoša transportlīdzekļa apgāšanos, krišanu (no tilta u. tml.);
 • uzbraukšanu gājējam vai dzīvniekam;
 • ugunsgrēku, eksploziju;
 • dabas stihiju iedarbību (vētra, plūdi, zibens, krusa, zemestrīce, lavīnas, zemes nogruvumi);
 • dažādu priekšmetu uzkrišanu;
 • trešo personu prettiesisku rīcību;
 • zādzību, laupīšanu, ielaušanos, apzagšanu.

Svarīgi!

 • Lūdzam iepazīties ar KASKO apdrošināšanas noteikumiem
 • Neatstājiet automašīnas dokumentus un vērtīgus priekšmetus automašīnā un glabājiet automašīnas atslēgas drošā vietā!
Apdrošināšanas gadījums

Pieteikt apdrošināšanas gadījumu

Ieslēdziet avārijas gaismas un uzstādiet avārijas trīsstūri! Diennakts tumšajā laikā neaizmirstiet par drošības vesti!

 • Ja iespējams, aizpildiet saskaņoto paziņojumu (skat. zemāk)
 • Pretējā gadījumā informējiet Ceļu policiju 112 un neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja nepieciešams, 03 vai 112
 • Ja auto pēc negadījuma nevar turpināt ceļu, zvaniet 24h tehniskās palīdzības dienestam pa tālruņa numuru +371 67819722
 • vai arī spiediet uz saites, lai pieteiktu gadījumu online

Saskaņoto paziņojumu drīkst aizpildīt tikai gadījumā, ja izpildās šie nosacījumi:

 • Ja iesaistītas tikai divas automašīnas, abas pēc negadījuma var turpināt ceļu un atbilst ceļu satiksmes nosacījumiem, nav nepieciešams evakuators
 • Nav cietuši cilvēki
 • Ar otru pusi varat vienoties par negadījuma apstākļiem
 • Nav bojāta trešo personu manta

Ja vismaz viens no iepriekš minētajiem nosacījumiem neizpildās, nekavējoties no notikuma vietas informējiet policiju, zvanot uz 112.

Pēc saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas vai negadījuma reģistrēšanas Ceļu policijā tas ir jāreģistrē Ayvens 3 darba dienu laikā. Tālruņa numurs +371 67783386.

Ayvens pārstāvēs Jūs jautājumos attiecībā uz apdrošināšanas gadījumiem:

 • noformēs nepieciešamos dokumentus
 • veiks sarunas ar apdrošinātāju
 • organizēs remontdarbus
 • uzraudzīs un informēs par darbu izpildes termiņiem
Piesaki apdrošināšanas gadījumu, aizpildot online formu
Piesaki te
Tehniskā apkope un remontdarbi

Tehniskā apkope un remontdarbi

 • Lūdzu, pārliecinieties, ka regulārā tehniskā apkope tiek veikta saskaņā ar ražotāja noteikumiem
 • Apkopes un remontdarbus veic tikai autorizēts pakalpojumu sniedzējs, kuru apstiprinājis Ayvens. Lūdzam pārliecināties, ka visas veiktās apkopes tiek reģistrētas automašīnas servisa grāmatiņā
 • Tehniskās apkopes un remontdarbi, kas saistīti ar automašīnas garantijas saglabāšanu, veicami tikai konkrētās automašīnas markas autorizētajos dīlera servisa centros
 • Remontdarbus, kas nav saistīti ar automašīnas garantijas saglabāšanu (piemēram, spuldzīšu, slotiņu maiņa, tehnisko šķidrumu papildināšana), iespējams veikt arī citos servisa centros, kas apstiprināti kā Ayvens sadarbības partneri
 • Lai pieteiktu apkopi vai remontu, zvaniet Ayvens vai uz attiecīgo servisa centru

Svarīgi!

 • Ieteicamās starpapkopes, kuras ražotājs nav noteicis kā obligātas, nav iekļautas ikmēneša nomas maksājumā
 • Mēs novērtējam Jūsu centienus parūpēties par automašīnu, regulāri to tīrot, pārbaudot eļļas un citu tehnisko šķidrumu līmeni
 • Mēs novērtējam arī to, ja Jūs automašīnā nesmēķējat
Maiņas automašīna

Maiņas automašīna

Jūsu automašīnas remonta laikā Ayvens piedāvā iznomāt maiņas automašīnu

Gadījumā, ja maiņas automašīna nav iekļauta līgumā bez maksas vai arī tiek lietota ilgāk par iekļautajām bezmaksas dienām, tā tiek nodrošināta saskaņā ar Ayvens aktuālo cenrādi.

Maiņas automašīnu iespējams pieteikt telefoniski, zvanot uz Ayvens klientu apkalpošanu vai nosūtot e-pastu

Klientu apkalpošana

Tālrunis: +371 67783388

E-pasts:  service.lv@aldautomotive.com

Maiņas automašīnas pasūtījums ir jāapstiprina jūsu darba devējam!

Aizvest / Atvest pakalpojums

Aizvest / Atvest pakalpojums

Ja šis pakalpojums ir iekļauts nomas līgumā, Ayvens pārstāvis paņems automašīnu no Jūsu biroja un nogādās to pie attiecīgā pakalpojumu sniedzēja, lai veiktu:

 • Ikgadējo tehnisko apskati
 • Riepu maiņu
 • Regulāro tehnisko apkopi un citus remontdarbus
 • Bojājumu fiksēšanu un remontdarbus pēc apdrošināšanas gadījuma

Pēc darbu pabeigšanas automašīna tiks nogādāta atpakaļ uz Jūsu biroju.

Pakalpojums tiek nodrošināts Rīgas administratīvās teritorijas robežās.

Riepu maiņa

Riepu maiņa

Rezervēt laiku riepu maiņai

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt Ayvens 677 833 88.

Šis pakalpojums nodrošina:

 • Riepu uzglabāšanu pie Ayvens sadarbības partneriem. Ar riepu glabāšanas partneru sarakstu varat iepazīties sadaļā sadarbības partneri;
 • Sezonas riepu montāžu divas reizes gadā;
 • Nodilušo riepu nomaiņu pret jaunām gadījumos, kad protektora atlikums vairs neatbilst ceļu satiksmes noteikumiem.

 Riepu maiņa tiek organizēta sekojoši:

 • Ayvens Jums nosūtīs informāciju par riepu maiņas sezonas uzsākšanu;
 • Ja Jūsu automašīnas riepas glabājas Rīgā, pieraksts tiek veikts elektroniski. Ārpus Rīgas automašīnām rezervācija veicama telefoniski, zvanot uz attiecīgo riepu centru.
Noderīga informācija

Noderīga info

SIA ALD Automotive
• Telefons darba laikā 8:30-17:00: +371 677 833 88
• Telefons ārpus darba laika (24h tehniskā palīdzība): +371 67 819 722
info.lv@aldautomotive.com
service.lv@aldautomotive.com

Atcerieties! Par jebkādiem automašīnas defektiem savlaicīgi informējiet Ayvens! Mēs sniegsim Jums konsultāciju, kā rīkoties konkrētajā situācijā un darīsim visu iespējamo, lai samazinātu vai izslēgtu papildus izmaksas Jūsu uzņēmumam.

Vēlam Jums veiksmīgu un drošu braukšanu!
Jūsu Ayvens